Talet på fiskefartøy i regionen ned 30 prosent

Talet på havgåande fiskefartøy som høyrer heime i Rogaland og Sunnhordland, er nå rundt 20. Talet er redusert med 30 prosent på to år.