• Hans Petter Jacobsen

Gjestal reduserer staben med 15 av 60 ansatte

Gjestal ASA reduserer staben med en fjerdedel tross et driftsresultat på 3,5 millioner kroner i 2007.