Naboene ber kommunen bruke tid

Ketil Fred Hansen i aksjonen «La Paradis leve» nekter å la nyheten om Akers utgang fra Paradis utløse noen jubel.