– Skyt jerven frå helikopter

Sauebøndene Olav Vetrhus og Knut Sveinung Kleppa vil jerven til livs litt raskt. Dei er frustrerte over å måtta driva med tungvinn og tidkrevjande lisensjakt.