• Jonas Haarr Friestad

Trafikkstøy truer Tasta skole

Høyt støynivå fra E39 kan føre til at hele Tasta skole blir ubrukelig som skoleområde.