Betongblokkvernere møter veggen

Professor Hild Sørby og sivilarkitekt Turid Haaland er skuffet over at politikerne ikke fulgte byantikvarens råd om nei til innglassing av balkonger på Lassa. Nå får de svar på tiltale.