Spilleautomatene er en ren utgift for samfunnet

Overskudd fra spilleautomater dekker ikke inn utgiftene de samme automatene og annet spill påfører enkeltmennesker spesielt og samfunnet generelt.