Sjøflyhavnen på Sola blir vernet

Riksantikvaren vil i samarbeid med Avinor verne det gamle ekspedisjonsbygget for tidligere tiders sjøflyruter i Sola sjø.