Skatteetaten får kritikk i rapport

<p> Nå skal det bli lettere å bli kvitt gammel skattegjeld. Etter kritikk i Skatteetaten i en internrapport, er det utarbeidet nye arbeidsinstrukser. </p>

Publisert: Publisert:

Foto: Tor Gunnar Tollaksen

Denne artikkelen er over 11 år gammel

En arbeidsgruppe ble for et par år siden satt ned for å se på hvordan enkeltmennesker behandles av Skatteetaten og hvordan det er mulig at skattebetalere får skyhøy skattegjeld til staten som bare øker og som ikke lar seg nedbetale.

Rapporten konkluderer med kraftig kritikk av etaten. Den slår fast at saksbehandleres strenge tolkning av et rigid regelverk gjør at Skatteetaten gjør situasjonen verre enn bedre for folk:

«Gjennom vårt regelverk og vår praktisering, forsterker vi ofte den vanskelige situasjonen som har oppstått. I mange tilfeller øker kravet fra år til år, selv om den skattepliktige kun sitter igjen med et minimum av inntekten. Skatteyter er kommet i en ond sirkel hvor han i ytterste konsekvens kan bli gjeldsslave på livstid. Skatteetaten har et ansvar for at sirkelen brytes.»

NETTMØTE:

WEB-TV:

LES OGSÅ:

Les også

Krever 400.000 skattekroner tilbake

Les også

Skal gi hjelp til vanskeligstilte

Ny mulighet

Nye meldinger som gir instrukser om lemping av skatter og avgifter av hensyn til skyldneren og det offentlige som kreditor, ble gjeldende fra 1. februar i år. Flere instrukser er under utarbeidelse.

– Dette er en erkjennelse av at etaten har vært for lite fleksibel og ikke god nok til å ta seg av mennesker som trenger hjelp. I arbeidet med rapporten har det kommet fram ting som ikke er bra, sier Atle Zerwekh, seniorrådgiver i Skattedirektoratet.

Zerwekh sier at de nye meldingene er et skritt i riktig retning for å myke opp praksisen som har vært gjennomført. Har tror likevel det tar tid å endre holdningene ved kontorene, som har forholdt seg til et regelverk med lite rom for skjønn.

– At folk kommer ut etter et besøk hos Skatteetaten med en følelse av at de ikke er blitt hørt, er ikke bra. Når ansatte nå får som spesialoppgave å arbeide med vanskeligstilte skatteytere, tror vi forholdene blir bedre, sier Zerwekh.

Kunne vært hjulpet

Det har ved flere anledninger vist seg at folk havner i et uføre – også uforskyldt som følge av feil i systemet –.mens andre kunne vært hjulpet ut på et tidlig tidspunkt hvis systemet i større grad hadde tatt hensyn til mennesket bak saksnummeret.

Lokalt har Sandnes-mannen Tore Lende vært en pådriver for at politikerne har fått opp øynene for et system som gjør folk til livsvarige skattegjeldsslaver.

I rapporten vises det til at over 6000 mennesker i landet kan ha skattegjeld som de sliter med å bli kvitt, vel 450 av dem i Rogaland. Dette er bare et anslag og ikke et offisielt tall som Zerwekh kan bekrefte. Han sier at det finnes mange saker tilbake fra 1980— og 90- tallet som fremdeles er uløste.

Livsvarig straff

Kemner i Sandnes, Solveig Kirketeig, har vært med og utarbeidet rapporten om de vanskeligstilte. Hun mener vi nå ser et skifte i forvaltningen, noe som gjør det enklere å få folk ut av skattegjeldsbyrden.

– Folk som begår de verste kriminelle handlinger, soner sin straff, mens skattegjelden kan du ha livet ut. Med de nye meldingene skal det være lettere å inngå avtaler med skyldneren, sier Kirketeig.

Publisert: