• Arkitekt Ivar Heggheim, Helen & Hard

Fylkesmannen godtar ikke ungdomscontainerne

I budsjettforslaget setter Time kommune av seks millioner kroner til nye ungdomslokaler. Fylkesmannen står imidlertid i veien for utbyggingen.