• Heidi Hjortelanld

Føregangsmann for Fairtrade

Kjøpmann Jan Øvrebø fører cirka 35 Fairtrade-varer. Rimi-butikken i Sauda er blant dei beste i landet på rettferdige varer.