Blir Garborgsenteret slik?

De utarbeidede skissene kommer ikke til å bli snudd opp ned på når Garborgsenterets endelige utseende skal avgjøres.