Jo flere i bilen, dess billigere

Den mest effektive måten å få ned pendlerutgiftene på hvis Ryfast en dag kommer, er å fylle bilene opp.