«Pasientene støtter oss i lønnskampen»

30 kommunalt ansatte fysioterapeuter streiker i Stavanger. — Pasientene støtter lønnskampen vår, sier hovedtillitsvalgt Kristin Clarholm.