7 millioner i minus, men Classic Rock satser videre

Classic Rock er teknisk konkurs, og foreløpige regnskapstall viser 7,3 millioner i underskudd for 2008. Festivalen satser likevel friskt i 2009.