780 uten eksamen

780 tiendeklassinger i Rogaland tok ikke muntlig eksamen i vår. Det er en tredobling i forhold til i fjor.