• Slik vil det planlagte bygget ta seg ut fra østsiden av Hillevågsvatnet. (Fotomontasje: To Pluss To Arkitekter).

Strid om høyden på statlig nybygg

Det statseide selskapet Entra Eiendom har fremmet nye planer for å sette opp et nybygg på eiendommen Lagårdsveien 100. Naboprotester har ført til at høyden på bygget er redusert.