500 arbeidsplasser truet

500 arbeidsplasser i forsvaret i Stavanger— regionen går tapt dersom Jåttå-hovedkvarteret, Madlaleiren og Sola flystasjon legges ned som foreslått i «Forsvarsstudie 07».