Sykehusgave sørger for bedre syn til eldre

En jærbu testamenterte 5,4 millioner kroner til tre avdelinger på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) som han hadde vært pasient på.