• Arne Nævra

Villreinstammar under press

Villreinlag i Suldal er uroa over at villreinstammane minkar. Både Skaulen og Vinjarnuten villreinlag har fått avslag på søknad om innføring av tamrein.