• Signe Christine Urdal

Nato-bygg ble stengt

Administrasjonsbrakkene til Nato på Jåttå har samme trefundamentering som oslobarnehagen som raste sammen forleden. Da byggesakssjef Paul Paulsen i går kveld ble kjent med dette, stengte han bygget.