Jærbønder aksjonerer

Nord-mørsk bondeaksjon sprer seg til Jæren. Snart møter du plakater med «Tiden renner ut for landbruket» langs veiene i Sør-Rogaland.