Slik vil Vegvesenet få ned antall trafikkdrepte

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å unngå trafikkdød, er så godt som helt gratis.