Automatisk åpning av sperret Kolumbus-kort

Kolumbus vil nå sette inn ekstra ressurser for å få til raskere oppdatering av Kolumbuskortet.