Ungdomskriminaliteten går opp

1445 unge mellom 15 og 17 år begikk i 1997 en kriminell handling i Norge. I fjor ble dobbelt så mange unge kriminelle.