– Brudd på Lyses Rogass-ledning er en risiko

Lyses nedgravde gassnett i Rogaland er landets største, og sikkerheten er god. Men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) påpeker risiko etter gjentatte brudd på gassledningen.