• MF «Stavanger» vedlikeholdes, og tas ut av Tausambandet i to uker. Egil Eriksson

M/F «Stavanger» ute i to uker