Wirak: – Vi føler vel så sterk tilhørighet til jær­kommunene som til Randa­berg

Sandnes, Stavanger og Sola skal danne nytt næringssamarbeid når Greater Stavanger legges ned. Flertallet i Sandnes vil ha med jærkommunene, men Høyre advarer mot å lage et Greater Stavanger 2.0.

Ordfører Stanley Wirak og resten av politikerne i Sandnes vil knytte jærkommunene tettere til seg i det nye næringssamarbeidet som skal erstatte Greater Stavanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Neste år blir Greater Stavanger-samarbeidet byttet ut med ny samarbeidsform mellom eierkommunene Sandnes, Stavanger og Sola om næringspolitikken på Nord-Jæren.

Det skjer etter at den ene kommunen etter den andre har trukket seg fra Greater Stavanger.

Forslaget til ny organisering ble heftig diskutert i mandagens formannskapsmøte i Sandnes.

Flertallspartiene Ap, Frp, Sp og FNB foreslår å invitere med jærkommunene Gjesdal, Time, Hå og Klepp i det nye samarbeidet. I forslaget til rådmannen er kun Randaberg nevnt som ekstra medlem i det nye næringssamarbeidet.

– Vi har mye til felles med Jæren og vi føler oss som en del av Jæren. Der lærer de av hverandre. Vi må ha den gode jærånden med oss. Den er også Sandnes en del av, argumenterte Pål Morten Borgli (Frp).

– Vi føler en vel så sterk tilhørighet til jærkommunene som vi gjør til Randaberg, supplerte ordfører Stanley Wirak (Ap).

Næringssjefene i de tre eierkommunene i Greater Stavanger, Nina Othilie Høiland fra Sandnes, fra Stavanger Anne Woie og fra Sola Ingrid Iversen. Det store spørsmålet er hvem andre som blir med på laget.

Advarer

Høyre stemte mot forslaget.

– Vi vil ha et effektivt og handlekraftig næringssamarbeid der vi kan invitere med fra sak til sak når det er ønskelig. Høyre er bekymret for at dette skal bli for stort – igjen. Vi ønsker ikke å lage et Greater Stavanger 2.0, sa Kenny Rettore (H).

Erlend Kristensen (MDG) benyttet anledningen til en liten påminnelse.

– Mange mener de har vært imot Greater Stavanger, men aldri stemt imot støtten. Det har MDG gjort. Jeg håper virkelig at det blir slutt på seminarturer til Houston, sa Kristensen.

Les også

Greater Stavanger-sjef fikk direktørjobb i OD

Les også

Slik skal de samarbeide etter Greater Stavanger

Han advarte mot å invitere med for mange kommuner.

– Dette skal være en lettbeint organisering. Inviterer vi med for mange blir det ikke bare dobbelt så tungt, men tre ganger så tungt, sa Kristensen, men stemte likevel for å invitere med jærkommunene.

– Det er vanskelig å stemme imot mer samarbeid, forklarer han.

Skal ut på høring

Rådmannen minnet om at forslaget skal ut på høring før det blir endelig bestemt hvordan det nye samarbeidet blir.

– Skal vi lykkes med ny modell, skulle jeg ønske at vi sendte ut det samme forslaget på høring. Inviterer Sandnes med jærkommunene, kan det hende Stavanger ser nordover. Alle skal få være med på prosjektene og vi skal ikke ha et A-lag og et B-lag, men nå skal forslaget ut på høring og da er det mulig å si noe om dette, sa rådmann Bodil Sivertsen.

I forslaget fra rådmennene i Sandnes, Sola og Stavanger heter det at andre tidligere GS-partnerkommuner i regionen inviteres med i samarbeidsorgan og konkrete prosjekter.

SV støttet forslaget om å invitere med jærkommunene.

– Dette handler om ikke å lage et A-lag og et B-lag. Dere kan se på dette som et innspill til den kommende høringen, sier Heidi Bjerga (SV).

Les også

100-ugå i Sandnes avlyst, men 3 retter til 300 får bein å gå på

For mye penger i potten

Posisjonen bestående av Ap, Frp, Sp og FNB mente også at forslaget om å opparbeide et fond med 15 kroner per innbygger er for mye.

– Kommuneøkonomien er under press og derfor stiller vi oss spørrende til å legge inn 15 kroner per innbygger. Det er ikke naturlig at det innarbeides så store fond, sa Annelin Tangen Mjølne (Ap) og forslo på vegne av posisjonen å be rådmannen finne en annen løsning som handler om økonomi.

Formannskapet i Sola diskuterer saken 1. september og formannskapet i Stavanger får saken til behandling 9. september.

Kommunestyrene i Stavanger, Sandnes og Sola (eierkommunene) sa i desember 2019 opp partnerskapsavtalen med Greater Stavanger AS.

Her er hovedpunktene i nyt forslag til organisering:

  • Politisk styringsgruppe settes sammen av ordfører, varaordfører og gruppeleder største opposisjonsparti i de fire kommunene.
  • Rådmenn/kommunedirektører møter som observatører.
  • Regionalt næringsforum består av næringsansvarlig i de tidligere partnerkommunene i Greater Stavanger.
  • Storbyregionen næringsforum består av næringsansvarlig i storbykommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.
  • Næringsrådet består av næringsansvarlig i storbykommunene samt representanter fra akademia, organisasjoner, fylket, klynger, Innovasjon Norge og næringsliv.
  • Det forutsettes at det settes av prosjektmidler til regionalt næringssamarbeid i hver enkelt kommune. Det foreslås kr 15 pr. innbygger. Dette vil bli tatt inn i den privatrettslige samarbeidsavtalen.
  • Daglig organisering/sekretariatsfunksjonen rulleres årlig mellom storbykommunene, og omfatter innkalling og fasilitering av møter.

Publisert: