Biltema-avslaget provoserer Frp-topper: – Vi er med på å vingeklippe Fylkesmannen med en gang

Fremskrittspartiet vil i høst legge frem et representantforslag som innskrenker Fylkesmannens makt. Det advarer Naturvernforbundet mot.

Pål Morten Borgli, til venstre, Roy Steffensen og Helge André Njåstad forventer at kommunalministeren omgjør Biltema-vedtaket til Fylkesmannen. – Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kan etter oppfordring eller på eget initiativ omgjøre alle beslutninger. Så det forventer vi Høyre gjør når de har muligheten til det, sier de.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

«Biltema bygg» står det på fasaden. Varehuset få bare lov til å selge byggevarer og verktøy. Ikke produkter til båt, hjem, friluftsliv og annet som inngår i kjedens vanlige sortiment.

– Dette er et godt eksempel på at vi – til tross for en borgerlig regjering – ser mange tilfeller av unødvendig og uforståelig politisk formynderi overfor næringsdrivende, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Roy Steffensen og Helge André Njåstad.

Les også

Dette var dråpen – nå vil Høyre-topper vingeklippe fylkesmannen

Høyre-topper var nylig ute i Aftenbladet og varslet at de vil endre på Fylkesmannens innsigelsesrett i neste stortingsperiode. Da Steffensen og varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes så oppslaget, tok de straks kontakt med Helge André Njåstad, Frps mann i kommunalkomiteen.

Fremmer representantforslag

– Biltema-saken illustrerer to store problemer vi har med arealpolitikken i Norge. Først at fylkesmennene har makt til å styre over folkevalgte lokalpolitikere og deretter at departementet lar nabofylkesmennene avgjøre sakene til slutt. Frp vil derfor fjerne Fylkesmannen sin innsigelsesrett. Det foreslår vi nå i høst i et representantforslag i Stortinget, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad.

Roy Steffensen håper på støtte fra Høyre.

– Hvis Høyre virkelig mener alvor, er det ingen grunn til å vente med å gjøre noe en eller annen gang mellom 2021 og 2024, hvis de fortsatt er i regjering. De kan bli med på det allerede i høst, mens de fortsatt har statsministeren, sier Steffensen.

Roy Steffensen og Helge André Njåstad

Fylkesmannen er et statlig organ, som har i oppdrag å se til at nasjonalt regelverk, retningslinjer, regionale og lokale planer blir fulgt.

– Det er vanskelig å se hva som er i nasjonen sine interesser at Biltema på Forus har et annet vareutvalg enn resten av landet. Her misbruker Fylkesmannen sin rolle og dette etter sju år med signaler og brev fra kommunalministrene om å vektlegge lokalt selvstyre sterkere. Frp har ikke lenger tro på at brev er måten å kommunisere på fra regjeringen sin side. Nå trengs rett og slett lovvedtak på at innsigelsesretten skal bort, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad.

Steffensen og Njåstad viser til at i perioden Frp satt i regjering fikk kommunene helt eller delvis medhold i innsigelser til kommunale arealplaner i over 80 prosent av tilfellene, mot knapt 40 prosent under de rød-grønne.

– Disse tallene bør være en inspirasjon for Astrup som skal avgjøre saken om Biltema. Lokaldemokratiet og næringslivets vilje bør veie tyngst, og saken før få et stort JA-stempel så raskt som mulig, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen.

Varaordfører Pål Morten Borgli sitter i fylkesutvalget hvor en rekke innsigelser blir behandlet. Han kritiserer «rigide regionale planer og pirkete organ». Borgli opplever Høyre som hakket verre enn Fylkesmannen og tar ikke Høyres utspill om å vingeklippe fylkesmannen på alvor.

– Jeg vil be våre stortingsrepresentanter om å legge Fylkesmannens innsigelsesrett i potten under årets forhandlinger om statsbudsjett. En forenkling her kan spare samfunnet for flere milliarder, uttaler Borgli.

Roy Steffensen f

– Noen må kikke kommunene i kortene

Naturvernforbundet i Rogaland er helt uenig.

– Fylkesmannen oppleves nok som en stein i skoen av mange, men det er utrolig viktig at vi har den funksjonen. I saker som går på forvaltning av naturen, er vi veldig opptatt av at Fylkesmannen kikker kommunene i kortene og ivaretar nasjonale føringer. Det skal være en sikkerhet for at kommunene følger regelverket. Når det oppstår konflikter, er det ofte fordi kommunen ikke gjør det, sier daglig leder Erik Thoring.

Han viser til at økonomiske interesser ofte vektlegges foran naturhensyn.

– Naturen har ingen stemme. Det er betryggende at vi har en oppegående fylkesmann som ivaretar de stemmeløse interessene. Hvis Fylkesmannens oppgaver når det gjelder natur, miljø og klima reduseres, vil det bare føre til eskalering av konfliktnivået, spår Thoring.

Publisert: