• Ordførerne Stanley Wirak, Christine Sagen Helgø, Ole Ueland og er enige om å la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland avgjøre tvisten om ny parkeringsnorm på Forus. Fredrik Refvem

Strid om p-plasser på Forus havner i departementet

Sola, Stavanger og Sola nekter å redusere parkerings-tilgangen på Forus like mye som regionale myndigheter forlanger. Nå havner parkerings-krangelen hos kommunalministeren.