• Overlege og professor, Kjetil Søreide (venstre), og seksjonoverlege PhD, Oddvar Sandvik. Jan Inge Haga

Stavanger kan miste kreftkirurgisk tilbud til Helse Bergen

En ny rapport i Helse Vest foreslår blant annet å flytte den kirurgiske behandlingen av kreft i bukspyttkjertel og magesekk fra Helse Stavanger til Helse Bergen.