• -Jeg innkalte til ekstraordinært møte for at ingen skal være i tvil om hvor vi står i denne saken, innledet ordfører Irene Heng Lauvsnes. Fra høyre Jan Leland, Astrid Norland, ordføreren og Geir Bolme. Tor Inge Jøssang

Strand ber Sandnes snu om Forsand-sammenslåing

Strand kommunestyre ber Sandnes respektere folkeavstemmingen og kommunestyrevedtak i Forsand og ta initiativ til at sammenslåingen mellom Sandnes og Forsand blir reversert.