18 universitetsansatte sier de har blitt voldtatt på jobb

Ifølge en undersøkelse blant ansatte på 25 høyskoler og universitet i Norge, rapporterer 299 personer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste året. I 18 tilfeller er det brukt vold.

Urovekkende. Dette er et lederansvar å ordne opp i, sier UiS-rektor Klaus Mohn om de høye tallene for mobbing og seksuell trakassering på norske høyskoler og universiteter.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Funnene i rapporten er urovekkende. Arbeidsmiljøet er en svært viktig faktor for å lykkes med de målene vi setter oss, sier UiS-rektor Klaus Mohn.

14 dager etter at han tiltrådte som rektor på Universitetet i Stavanger (UiS), har han allerede bestemt seg for bruke både tid og ressurser på å få bukt med mobbing og trakassering. På lederskapsnivå.

– Arbeidsmiljøet er et ledelsesansvar, sier han.

UiS deltok ikke i den nasjonale undersøkelsen, der rapporten ble presentert torsdag. Årsaken er at UiS hadde sin egen undersøkelse om temaet mobbing og trakassering i vår.

Straffbare handlinger

«Har du i løpet av de siste 12 månedene, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?»

Ordlyden i spørsmålet i undersøkelsen ligner straffelovens paragraf 291 a-c, som i loven refereres til som voldtekt.

42.778 ansatte i hele landet ble bedt om å svare på blant annet dette spørsmålet i undersøkelsen. De utgjør 90 prosent av alle ansatte i høyskole- og universitetssektoren. 17.984 av dem, altså 42 prosent, svarte.

18 av dem svarte ja på dette spørsmålet. 35 prosent svarte «vet ikke», fordi de var usikre på om ordlyden var relevant for deres tilfelle. Det understrekes i rapporten at det ikke ble målt hvor mange tilfeller den enkelte hadde opplevd.

Totalt meldte 299 personer at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering – 0,9 prosent av mennene og 2,6 prosent av kvinnene.

Les også

Kvinnelige topp-politikere: – Det er vanskelig å være kvinne i politikken

Les også

#Metoo: Moral, men ikke panikk

Les også

Hver fjerde student utsatt for seksuell trakassering

Les også

Vil belyse seksuelle overgrep i idretten

Tre grupper spesielt utsatt

Tre grupper peker seg ut som særlig utsatte: eldre medarbeidere (mobbing), kvinner under 40 år (seksuell trakassering) og stipendiater (seksuell trakassering):

  • Stipendiater har oppgitt tre ganger oftere enn andre grupper at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep på arbeidsplassen.
  • 2,2 prosent av kvinnene og 0,9 prosent av mennene oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. For begge kjønn gjelder det særlig for dem under 40 år. Selv om det er flest kvinner uten lederstilling som opplever dette, er det også tilfeller der kvinner i lederstillinger er utsatt.
  • Totalt 13 prosent av dem som har svart på undersøkelsen oppgir at de har blitt mobbet eller trakassert på arbeidsplassen de siste 12 månedene. Aldersgruppen 50–59 år skiller seg ut her.

– Stipendiater er en gruppe som er avhengige av veiledere og folk lenger oppe i systemet, og er dermed i en særlig utsatt posisjon, sa Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) da rapporten ble kjent.

Det samme funnet om stipendiater gjorde UiS for flere år siden. Ifølge organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid i universitetets HR-avdeling.

Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid ved Universitetet i Stavanger.

– At stipendiater var særlig utsatt, var også et problem for oss tidligere, de skåret også lavt på mange andre faktorer i arbeidsmiljøundersøkelsen. Men vi satte inn tiltak, blant annet obligatorisk kurs for veiledere. Det har hjulpet, sier Bjaalid.

At kvinner under 40 år er overrepresentert blant dem som opplever seksuell trakassering, samsvarer med generelle undersøkelser i alle arbeidsmiljø i Norge.

– Vi har ikke registrert noen utslag på at eldre føler seg mer mobbet enn andre på UiS. Derimot hadde vi et tydelig utslag på at flere rapporterer om mobbing i vitenskapelige enn administrative miljøer. Det skyldes nok at det er mer konkurranse i vitenskapelige avdelinger, og at det dermed lett oppstår konflikter, sier Bjaalid.

3,8 prosent sextrakassert på UiS

UiS gjennomfører medarbeiderundersøkelser annethvert år. I år var direkte spørsmål om mobbing og trakassering inkludert for første gang. Dette skjedde etter at to professorer på UiS gikk etter varslingssaker om seksuell trakassering. Oppsigelsessaken mot professor Nils Rune Langeland kom i tillegg.

Undersøkelsen, som ble offentliggjort i april, viste at 47 ansatte ved UiS hadde opplevd en aller annen form for uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering fra en kollega. Disse utgjorde 3,8 prosent av de 1200 ansatte. 84 prosent av dem hadde besvart undersøkelsen.

– Med vår høye svarprosent, regner jeg med at våre tall er mer pålitelige og representative enn den nasjonale, sier Bjaalid.

Hun understreker at UiS-prosenten uansett ikke er direkte sammenlignbar med den nasjonale.

– Vårt tall inneholder alle som har rapportert uønskede seksuelle hendelser, hentydninger, oppmerksomhet, eller berøringer, innenfor både verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering. De fleste rapporterte hendelsene dreier seg om verbal seksuell trakassering. Men 1,8 prosent av de rapporterte hendelsene handler om fysisk seksuell trakassering, som innebærer en form for berøring, sier Bjaalid.

For mobbing er UiS-tallet 5,8 prosent, mens det nasjonale tallet som ble rapportert torsdag er 13 prosent. Gjennomsnittet i norsk arbeidsliv er på rundt 5 prosent.

Disse tiltakene er på gang

UiS har jobbet aktivt for å redusere mobbing og seksuell trakassering i flere år. Dette ifølge Bjaalid noen av tiltakene som er gjort:

  • Nye varslingsrutiner for både ansatte og studenter
  • Endrede retningslinjer for håndtering av uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Seminarer for ansatte om varsling.
  • Opplæring av ledere og tillitsvalgte i hva som regnes som «seksuell folkeskikk».
  • «Kurspakke» av forskjellige fagpersoner, som er en følge av den nasjonale undersøkelsen, skal benyttes i lederopplæringen.
Publisert: