Her er regjeringens nye koronatiltak

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) orienterte.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er 109 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Her er det viktigste som kom fram på tirsdagens pressekonferanse:

 • Skoler og barnehager åpnes ikke ennå. Bent Høie står på at det var en riktig beslutning å stenge, selv om Sverige har en annen praksis. Han legger til grunn helsefaglige råd som tilsier at korona smitter også blant barn og unge. Hensynet til at bestemor ikke skal passe på barn i denne situasjonen, ble også et argument for å gjennomføre et nasjonalt vedtak om å stenge – i en situasjon der det kom flere og flere lokale vedtak om å stenge – uten at barnepass ble ivaretatt for foreldre i samfunnskritiske posisjoner.
 • Regjeringen vurderer et nasjonalt hytteforbud. Beslutningen tas om kort tid.
 • 68 personer er innlagt med koronasmitte. 13 er lagt inn på intensivbehandling. FHI har registrert 1308 smittede.
 • Helsedirektoratet har laget en egen anbefaling til kommuner og sykehus om hvordan personer med rusproblemer og psykiske lidelser skal ivaretas under koronautbruddet.
 • Fastleger, psykologer med flere oppfordres på det sterkeste til å ta i bruk videokonsultasjon for å avlaste og hindre spredning. Les mer om dette her.
 • Kommuner blir påminnet at det skal foreligge planer for å ta vare på barn som blir utsatt for vold eller omsorgssvikt. Hensynet til barnet skal gå foran taushetsplikt.
 • Det ryddes nå opp i uheldige eller uhensiktsmessige lokale vedtak om tiltak for å hindre smittespredning. En del av disse har gitt uheldige konsekvenser. Les mer om dette her.
 • Fra nå av varsles daglige pressekonferanser klokken 16:00.
Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Aftenbladet avslutter direktedekningen av pressekonferansen og takker for følget.

 • av Geir Søndeland
  DEL

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Oppsummering

  Pressekonferansen i plenum er nå avsluttet. Her er det viktigste:

  • Skoler og barnehager åpnes ikke ennå. Bent Høie står på at det var en riktig beslutning å stenge, selv om Sverige har en annen praksis. Han legger til grunn helsefaglige råd som tilsier at korona smitter også blant barn og unge. Hensynet til at bestemor ikke skal passe på barn i denne situasjonen, ble også et argument for å gjennomføre et nasjonalt vedtak om å stenge - i en situasjon der det kom flere og flere lokale vedtak om å stenge - uten at barnepass ble ivaretatt for foreldre i samfunnskritiske posisjoner.
  • Regjeringen vurderer et nasjonalt hytteforbud. Beslutningen tas om kort tid.
  • 68 personer er innlagt med koronasmitte. 13 er lagt inn på intensivbehandling. FHI har registrert 1308 smittede.
  • Helsedirektoratet har laget en egen anbefaling til kommuner og sykehus om hvordan personer med rusproblemer og psykiske lidelser skal ivaretas under koronautbruddet.
  • Fastleger, psykologer med flere oppfordres på det sterkeste til å ta i bruk videokonsultasjon for å avlaste og hindre spredning.
  • Kommuner blir påminnet at det skal foreligge planer for å ta vare på barn som blir utsatt for vold eller omsorgssvikt. Hensynet til barnet skal gå foran taushetsplikt.
  • Det ryddes nå opp i uheldige eller uhensiktsmessige lokale vedtak om tiltak for å hindre smittespredning. En del av disse har gitt uheldige konsekvenser.
  • Fra nå av varsles daglige pressekonferanser klokken 16:00.
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Åpner ikke skoler og barnehager - ennå

  Bent Høie om stengte skoler og barnehager og om disse kan åpne igjen:

  - Det er jo usikkerhet knyttet til smitte, men vi opplever at Helsedirektoratet har vurdert at det er en sannsynlighet for smittespredning blant unge og barn, men det er en usikkerhet. Vi kunne ha valgt å vektlegge usikkerheten og si at vi ikke gjør dette (stenge). Jeg mener Helsedirektoratet gjorde en riktig beslutning om føre-var. Dette var en beslutning i Helsedirektoratet som har min fulle tilslutning. 

  - Vi var også på et tidspunkt der veldig mange kommuner var i ferd med å fatte vedtak om å stenge skoler. Da hadde de ikke kunne ivareta hensynet til dem som jobber i kritiske funksjoner slik som i helsetjenesten - at de må ha et tilbud i kommunen. 

  - Vi hadde da risikert at det ble veldig stor usikkerhet i befolkningen eller fått fram det viktige budskapet at når man stenger barnehage og skoler, at svaret ikke var å ringe bestemor og bestefar. Vi sørget derfor for å gjøre dette likt i hele landet og sørge for at de med samfunnskritiske funksjoner, fortsatt får sende barnene sine i barnehage og småskolen, og vi ga klar beskjed om at det ikke er bestemor som er svaret på dette, og det mener jeg er riktig, og det står jeg for.

  - Hva skal til for åpne igjen? spør TV2

  - Dette vet vi ikke nok om ennå. Derfor kommer vi ikke til å åpne skolene igjen nå. Vi må selvfølgelig begynne å tenke på planer for hvordan vi skal gjøre det. Da må vi lytte også til Kunnskapsdepartementet sine vurderinger av hva som er viktig og til hvilke tidspunkt.

  - Vi er ikke der nå, fordi vi må høste erfaringer av kunnskapene.

  - Uavhengig av hvor vi ender, har kunnskapsministerne vært tydelig på at både de i ungdomsskolen og videregående skole få en standpunktkarakter slik at de kan begynne på neste trinn.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - Hytteforbud har noen negative sider

  Mer fra Bent Høie om et mulig hytteforbud og hvorfor ikke regjeringen bare fatter denne avgjørelsen:

  - Å forby det kan ha noen negative sider. Da kan vi ikke gjøre unntak. Da vil det gjelde alle. For noen enkeltfamilier og i noen enkeltsituasjoner vil det være en ganske stor belastning. Jeg har fått noen av de henvendelsene. Det berører meg. Jeg synes det er vanskelig. Det er vårt ansvar å ta den belastningen, og ikke hyttekommunene. Hyttekommunene er utrolig glad i hyttefolket sitt. De ønsker ikke å framstå som at de ikke ønsker dem velkommen, så dette er noe vi må finne ut av sammen.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Flinke folk

  • 98 prosent av de som svarte, har sett eller lest informasjon fra helsemyndighetene.
  • 85 prosent av disse opplever informasjonen som nyttig.
  • 100 prosent svarer ja på spørsmål om man vet hva man skal gjøre for å forebygge smitte.
  • 96 prosent vet at de skal bli hjemme og ringe ved mistanke om smitte. En av tre svarer at de er bekymret for å bli smittet.

  Dette forteller Helsedirektoratet at folk er flinke til å ta imot informasjonen fra myndighetene.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  68 er innlagt

  Status fra Helsedirektoratet:

  • Sykdommen ser ut til å gi mild sykdom hos rundt 90 prosent.
  • 68 personer er innlagt på sykehus i Norge. 48 er innlagt i Helse Sør-Øst, resten i de tre andre helseregionene.
  • 13 pasienter er lagt inn på intensivbehandling.
 • av Geir Søndeland
  DEL

  139 nye smittede på ett døgn

  Her er siste nytt fra FHI:

  • 1308 smittede. 139 av disse er meldt det siste døgnet. Dette er en liten oppgang fra mandag. Tallene reflekterer situasjonen noen dager tilbake i tid - ikke nødvendigvis situasjonen etter at tiltak ble innført.
  • Snittalder for dem som er meldt er rundt 46 år. Fortsatt er kjønnsfordelingen 60/40 menn/kvinner.
  • 423 av tilfellene er smittet i Norge.
  • Antallet som FHI ikke klarer å spore i utlandet, er 121 totalt. Totaltallet er fortsatt farget av importtilfellene Norge fikk tidligere. En stor andel av totalantallet er smittet i Østerrike og Italia.
  • Lab-kapasiteten er fordoblet og det jobbes med å øke bemanningen.
  • Totalt er det nå testet 21.647 personer i Norge. Det er et høyt antall sammenlignet med folketallet og andre land.
  • FHI venter en fortsatt stigning, fordi man ser ikke effekt av tiltakene før det er gått en stund. Det er fortsatt smitte i samfunnet i Norge. Særlig nøye følges smittetilfeller der FHI ikke klarer å spore dette til utlandet.
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Regjeringen vurderer hytteforbud

  Bent Høie om et mulig hytteforbud som regjeringen skal konkludere på om noen dager:

  - Vi har ikke endelig konkludert om vi skal gjøre det forbudt å dra på hytten. Det vil vi gjøre om kort tid, men det er viktig at folk lytter til dette nå.

  - Tilbakemeldinger som jeg fortsatt får fra hyttekommuner over hele landet, er at det fortsatt er ganske mange igjen på hyttene, og mistanke om at ganske mange har planer om å dra tilbake til hytten i helgen. Det må en ikke gjøre.

  - Det er heller ingen grunn til å belaste hyttekommunen din om å søke om dispensasjon eller ringe rådmann eller kommunelegen å spørre om akkurat du kan få være på hytten.

  - Nå handler det ikke om deg lenger, nå handler det om oss. Skal dette ha en effekt. Skal vi lykkes og være velkommen tilbake når dette er over og leve sammen med de som bor i den kommunen, må vi som har hytter, ta dette på alvor og tenke at kommunene har nok med å håndtere sine egne innbyggere.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Ny anbefaling til sykehus og kommuner

  Høie: 

  - Det er viktig at mennesker som sliter med rusavhengighet, mennesker med alvorlige psykiske lidelser og mennesker som er hjemløse, også får hjelp i en situasjon som dette.

  - De skal ivaretas av kommunene som alle andre 

  - Helsedirektoratet har derfor laget en egen anbefaling til kommuner og sykehus om hvordan personer med rusproblemer og psykiske lidelser skal ivaretas under koronautbruddet.

 • av Geir Søndeland
  DEL  Høie viser til debatten om det er riktig å stenge skoler og barnehager. Et viktig argument har vært at barn og unge ifølge Folkehelseinstituttet ser ut til å spille en rolle i smittespredningen.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Mer videokonsultasjon

  Bent Høie viser nå til nyheten Aftenbladet omtalte før pressekonferansen.

  - Digitale løsniger er allerede i bruk i helsetjeneste. Jeg oppfordrer på det sterkeste både fastlege psykologer og andre nå tar i bruk videokonsultasjon, sier helse- og omsorgsministeren. 

  - Dette er en veldig bra måte å hindre smittespredning på.

  - Skype for business er en trygg måte å ha konsultasjoner med pasienter på. Så jeg håper man tar i bruk de lette og tilgjengelige løsningene som er vurdert for Direktoratet for E-helse, sier Høie.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Mæland varsler nye tiltak og regler etter hvert. 

  - Alt handler nå om å ta vare på dem som rammes, sier hun.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Barn går foran taushetsplikt

  Mæland viser til at det er barn som får det vanskeligere hjemme og blir utsatt for fysisk og psykisk vold eller andre former for omsorgssvikt:

  - Alle kommuner skal ha en plan for godt samarbeid mellom barnehage, skole og barnevern. Taushetsplikt forhindrer altså ikke at barn som har det ekstra vanskelig, får den hjelpen de trenger. Det er kommunenes ansvar.

  - Alle lærere må ha kontakt med elevene sine. Hvis noen barn sitter hjemme med klump i magen, er det viktig at de vet at vi voksne stiller opp. De skal få den hjelpen de trenger.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Mæland sikter nå til nyheten Aftenbladet publiserte før pressekonferansen.

  - Det er fattet ulike lokale vedtak. Det kan være veldig bra. Det er også sånn at noen av disse lokale tiltakene får noen uheldige konsekvenser. Vi kan ikke ha en situasjon der kritisk vedlikehold stanses fordi en personer bosatt i en kommune, men jobber i en annen, sier hun.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Mæland viser til at regjeringen har samlet alle de nasjonale tiltakene i en felles oversikt på regjeringen.no.

  Dette utgjør over 70 tiltak, ifølge statsråden.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  I dag er det innført nye regler for reisende som kommer fra Sverige og Finland.

  - De må i karantene med mindre de jobber og bor langs grensene, sier Mæland.   

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Mæland og Høie kommer fra nå av til å holde daglige pressekonferanser klokken 16:00, opplyser justis- og beredskapsministeren.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Ber kommuner unngå altfor strenge koronatiltak

  Helsedirektoratet ba tirsdag Fylkesmennene bistå kommunene i utarbeidelse av lokale regler for smittevern slik at smitteverntiltakene ikke hindrer blant annet politi, forsvar, helsepersonell, mat, varetransport og andre samfunnskritiske funksjoner.

  – Det er ganske mange kommuner som har innført lokale smittevernregler og tiltak. Ikke alle disse er like hensiktsmessige, sier statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til Aftenbladet.

  Det skal bli enklere å få videokonsultasjon med helsetjenesten. Målet er at konsultasjon eksempelvis kan gjøres med smarttelefonen. En av utfordringene er krav til sikre, digitale nettløsninger.

  Statssekretæren sier også at regjeringen nå jobber med å få transportert turister som sitter i karantene, ut av landet. Alle tiltak som kan avlaste allmennlegene, vurderes også.

  -  Vi jobber nå med nye tiltak som kommer om noen dager. Det handler om å gjøre rett tiltak til rett tid, og disse skal være faglig fundamentert, sier Klippen til Aftenbladet.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Stadig nye tiltak

  • Helsedirektoratet har tirsdag kommet med tydeligere råd til varehandelen. Disse kan leses her.
  • Fylkesmannen i Rogaland har gitt dispensasjon slik at Rema 1000 kan holde åpent i alle sine butikker i Rogaland i de førstkommende tre søndagene.
  • Justisminister Monica Mæland (H) har diskutert muligheten for en krisefullmaktslov med Stortinget, og det kan gi regjeringen større makt til å gjennomføre smitteverntiltak, ifølge Dagens Næringsliv.
  • Bent Høie vurderer å åpne skolene for de eldste elevene, slik at de får gjennomført avgangseksamen, meldte NRK.
  • VG: Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Regjeringen vil dermed fylle gapet mellom dag en og dag 17, for de som brått mister inntekten. Den nye inntektssikringen som Stortinget vedtok mandag, gjelder ikke før etter 17 dager for disse gruppene.
  • Regjeringen åpner for å fravike plan- og bygningsloven slik at eksisterende bygg midlertidig kan omgjøres til helse- og omsorgsbygg, skriver NTB.
 1. Korona-viruset
 2. Bent Høie
 3. Monica Mæland
 4. Koronaviruset