Frp-forslag falt til jorden – ingen framdrift for Rogfast

Det blir ingen fortgang for Rogfast.

Kvitsøy-kontrakten ble avlyst i september 2019, fordi tilbudet fra Implenia/Stangeland var 1 milliard kroner over anslaget til Statens vegvesen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Frp-forslaget om å forsere Rogfast-utbyggingen fikk ikke flertall i Transportkomiteen. Ap, Sp, Høyre og Venstre har avgitt denne flertallsinnstillingen til Stortinget skal debattere saken 11. juni:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for en rask fremdrift i prosjektet E39 Rogfast og at det i hovedsak videreføres basert på gjeldende vedtak i Stortinget.
  • Dersom kostnadsgjennomgangen av prosjektet viser at det er nødvendig å endre styrings- og kostnadsrammen, skal regjeringen legge det frem for Stortinget så raskt som mulig og slik at fremdriften i prosjektet ikke blir unødig forsinket.

Prosjektet på pause

Ingenting tyder på at det skjer noe før Stortinget tar lang sommerferie. Samferdselsminister Knut Arild Hareide er i gang med en grundig vurdering av situasjonen som har oppstått etter avlysningen av Kvitsøy-kontrakten, og vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av videre fremdrift av prosjektet.

Roy Steffensen (Frp) spår minst et halvt års utsettelse før gravemaskinene er i gang.

– Vårt mål med forslaget var at Stortinget skulle gi regjeringen en fullmakt til å igangsette delkontrakter nå, uten å måtte vente på ny sak i høst. Jeg er svært overrasket over at ingen andre partier ser ut bli med på det, og da blir det dessverre ingen gravemaskiner i gang før Stortinget har ferdigbehandlet en ny sak fra Hareide. Dette er snakk om minst et halvt års utsettelse, med mindre noen av partiene snur før Stortinget skal behandle saken i salen neste uke, kommenterer han.

Kan ikke bryte reglementet

Øystein Langholm Hansen (Ap) er saksordfører for Rogfast-saken.

– Det ble sånn at Frp står alene med sin merknad, som innebærer at de vil starte opp prosjektet uten at man har full kostnadskontroll. SV stemte mot hele saken. De vil ha ferje, ikke tunnel. Grunnen til at flertallet ikke gikk inn for Frp-forslaget var at det vil bryte med bevilgningsreglementets paragraf 6, sier Ap-politikeren fra Rogaland.

I reglementet heter det at staten bare kan pådras forpliktelser når Stortinget har gitt særlig samtykke til det. For investeringsprosjekter innebærer det at det må vedtas kostnadsramme for et prosjekt. Når prognosen for prosjektets kostnader ligger høyere enn kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt, må det opp igjen.

– Hvis det var så enkelt som Frp vil ha det til og bare sette i gang, så skjønner jeg ikke hvorfor de holdt så lenge på saken da de hadde både samferdselsministeren og finansministeren. Da burde de gjort noe i fjor høst da Vegvesenet stoppet prosjektet, uttaler Langholm Hansen.

– Er det mulig å lyse ut Kvitsøy-kontrakten, slik Geir Pollestad (Sp) har signalisert?

– Nå er det Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet som jobber med saken. Det er ingenting i veien for at de kan lyse ut Kvitsøy-kontrakten når som helst, hvis de finner at prosjektet ligger innenfor kostnadsrammen. Vi så i går at Statens vegvesen hadde lagt til side spørsmålet om kontraktstrategi. Nå er det opp til departementet og Vegvesenet. Transportkomiteen signaliserer stor utålmodighet, svarer Langholm Hansen.

Rogfast skal gjennomføres

Helge Orten (H) er leder i Transportkomiteen. Han sier at det er viktig for flertallet å få gjennomført prosjektet og komme i gang så raskt som mulig. 

– Arbeidet som Vegdirektoratet har gjort og brevet fra Samferdselsministeren viser at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt. Dette betyr i praksis at Stortinget må få godkjenne ny kostnadsramme og ta stilling til finansieringen av det, slik bevilgningsreglementet er lagt opp. Det er også slik alle andre prosjekter blir håndtert når det er overskridelser. Selv om Rogfast blir dyrere er det fremdeles et godt samfunnsøkonomisk prosjekt, så vi vil gjøre det vi kan for å få fortgang og starte opp så raskt som mulig, sier Orten til Aftenbladet.

Han påpeker at flertallet legger trøkk på Samferdselsdepartementet, men erkjenner at det ikke blir en avklaring før sommeren.

– Hvis Frp mener de kunne startet prosjektet uten et nytt kostnadsoverslag, burde det aldri vært stoppet. Jeg skjønner ikke logikken. Uansett om Stortinget hadde vedtatt Frp-forslaget, ville ikke statsråden kunnet håndtert saken på en annen måte på grunn av bevilgningsreglementet. Men vi har tenkt å gjennomføre Rogfast-prosjektet, forsikrer Orten.

Håpet på grønt lys for anbud

Tormod Andreassen er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Han hadde håpet at innstillingen fra komiteen skulle være enda tydeligere på utålmodigheten og åpne for oppstart.

– Det beste hadde vært om Stortinget kunne gitt grønt lys for å gå i gang med anbudsinnhenting med forbehold om Stortingets godkjenning. Da kunne vi spart flere måneder og startet gravemaskinene dagen etter Stortinget har behandlet saken som kommer fra departementet. Med tanke på den usikkerheten som har vært sådd om Rogfast og finansiering er den innstillingen vi ser her viktig. Det etterlates ingen tvil om at dette er et stort og viktig prosjekt som skal bygges. Det er beroligende og viktig at et så bredt flertall er så tydelige. Rogfast skal bygges, kommenterer Andreassen.

Han er bekymret for at saken ikke kommer raskt nok til Stortinget.

– Hvis dette tar for lang tid risikerer vi å miste verdifull kompetanse fra Rogfast-prosjektgruppen. De har mange medarbeidere som har svært viktige erfaringer fra bygging av Ryfast og som er verdensledende på sine fagfelt. Vi har ikke råd til å miste denne kompetansen. Jeg leser med glede at flere i komiteen og er bekymret for dette og håper departementet arbeider på spreng for å komme med en rask avklaring, uttaler Andreassen.

MDG fornøyd

Alexander Rügert-Raustein (MDG) er fornøyd med at Frp-forslaget falt i fisk.

– Det som er interessant er at ny kostnadsramme som er skissert, må bli opp til 9 milliardar høyere. De ekstra kroner må staten legge på bordet i sin helhet hvis prosjektet skal bli satt i gang igjen. Dette fordi Rogaland fylkeskommune ikke kommer til å bevilge en krone mer i garantier for lån finansiert med bom, kommenterer Rügert-Raustein, som er leder for Samferdselsutvalget i Rogaland.

Han viser til at flertallspartiene i fylkeskommunen enige om dette i deres felles plattform. Rügert-Raustein hevder at Rogfast-prosjektet ikke er lønnsomt og sår tvil om samfunnsnytten, som er beregnet til om lag 9 milliarder kroner.

– Faren er sjølsagt stor for at pengene sitter løst i disse koronatider, men De Grønne satser på at sunn fornuft kan komme seirende ut i dette tilfelle likevel, uttaler Rügert-Raustein.

Publisert: