Ryfast er 11 millioner bak skjema: – Ikke la pendlere ta regningen

Første året med bominnkreving har gitt totalt 311 millioner kroner i inntekter. Nedbetalingen ligger dermed om lag 11 millioner kroner bak skjema.

Kjøreturen gjennom Ryfylketunnelen koster 112 kroner for vanlige personbiler med gyldig bombrikke. Halv pris for elbiler.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Spørsmålet er nå om Vegdirektoratet i Statens vegvesen vil heve takstene. Svaret er ikke klart.

– Tilbakemeldingen vi har fått fra Statens vegvesen er at de går gjennom økonomien i de enkelte prosjektene etter første kvartal det påfølgende regnskapsåret. Det blir derfor ikke Ryfast-evaluering før til våren, eventuelt sommeren. Vegvesenet vil komme tilbake til dette, opplyser Marit Husa, kommunikasjonsdirektør i Ferde.

Gjelden i prosjektet er 6,7 milliarder. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har garantert for bompengelånet og skal ha et ord med i laget om nye takster.

– Med korona og utstrakt bruk av hjemmekontor er det sannsynlig at dette har påvirket trafikkbildet. Vi vet ikke i hvor stor grad da vi ikke har sammenligningstall å vise til. Det er derfor litt for litt tidlig å si noe om hvordan inntektene vil bli i tiden fremover i forhold til hva som er lagt til grunn i stortingsproposisjonen, forteller Marit Husa i Ferde.

Spår lavere takster

Varaordfører i Strand, Bjørn Aril Veland (KrF), er ikke redd for at prisene skal bli skrudd opp. Vegvesenet har tidligere signalisert at det trengs 322 millioner kroner i bompengeinntekter det første året.

– 11 millioner kroner bak skjema er langt bedre enn man skulle trodd. Vi er tross alt midt i en pandemi. Elbilandelen er veldig mye høyere enn forventet, sier varaordføreren.

I Strand utgjorde elbiler hele 87 prosent av nybilsalget i fjor, den høyeste andelen i Rogaland. Bompengeinntektene svekkes etter hvert som bilparken skiftes ut med utslippsfrie kjøretøy. Det koster rundt 6000 kroner per måned å pendle med fossilbil i Ryfast. Elbilister betaler bare halvparten.

Bjørn Aril Veland, varaordfører i Strand, spår lavere takster tross lavere bominntekter enn forventet.

Rekordlav trafikk

Dette viser de foreløpige Ryfast-tallene fra bompengeselskapet i januar:

  • Totalt 419.437 passeringer i de tre bomstasjonene på Buøy, Hundvåg og Solbakk.
  • 106.244 gratispasseringer. Brorparten av disse skyldes at Hundvågtunnelen har felles timeregel med bommene på Nord-Jæren.
  • 18,9 millioner kroner i bominntekter.
  • Av dette skal Bymiljøpakken kompensere 2,3 millioner kroner på grunn av timeregelen.

Med dagens bomtakster var prognosen at snittet i løpet av året ville bli 4850 kjøretøy per døgn i Ryfylketunnelen. I januar var snittet 4267 kjøretøy per døgn. I hele 2021 var snittet 5577 kjøretøy per døgn, såkalt årsdøgnstrafikk (ÅDT). I 2020 – da Ryfast var gratis – var ÅDT 7006.

– Jeg forstår at Vegvesenet må vente til regnskapet er ferdig. Men med trafikktallene fra 2021 og 2020, er prognosene som lå til grunn for prosjektet kraftig forbigått. Dette tyder på lavere priser. Andelen elbiler vil vokse, og jeg regner med at bompengeselskapet vil be staten om å kompensere for de endrede forutsetningene dette har for prosjektet. Flere elbiler er ønsket politikk fra staten, og da bør de kompensere for dette. Ikke la pendlere ta regningen, sier Veland.

Han påpeker at januar og februar pleier å ha lavere trafikk enn resten av året.

– Vi kan allerede se tendenser til at det går mot lysere tider, sier Bjørn Aril Veland.

Han håper samfunnet er på vei tilbake til normaltilstand og tror dette vil vise igjen på trafikktallene både i Ryfast og ellers. Dessuten er varaordføreren glad for at han ikke lenger er avhengig av værutsatte ferjer.

– Vi må ikke glemme at vi kunne reise til fra Stavanger når vi ville sist helg, selv om selv om det blåste storm og orkan. Om jeg hadde fått ei takpanne i hodet, hadde det bare tatt cirka 20 minutt fra Tau til sykehuset. Jeg trenger ikke uroe meg en eneste dag om jeg kommer meg på jobb neste morgen på grunn av dårlig vær, sier Veland.

Publisert: