• Mens flere elever lokkes til å hoppe av skolen og på godt betalte jobber, skal både Alexander Christensen (t.v.) og Christian Pedersen holde ut. I høst bytter Christensen imidlertid plog og skolebenk med lærlingeplass hos Block Berge. Kristian Jacobsen

Flere hopper av skolen for å jobbe

Elever på bygg— og anleggsfag på Gand sier pengene frister, men lover å holde ut.