• Arnt Olav Klippenberg

Nytt bytelt til sommeren

Nå går det unna i Eigersund. Ved bruk av hasteparagrafen, har politikerne i formannskapet bestemt at nytt bytelt skal opp ved kirken.