• Cornelius Munkvik

Ungdomsklubb forbyr snop

Cola og sjokolade skal ut. Inn kommer kålrabi og vann. AXIS på Klepp blir en grønn ungdomsklubb.