Støykrav kan felle vindmøller

Norges første vindmøllepark kan bli tynnet ut. To av møllene forstyrrer nattesøvnen til naboene.