Tømmetull i Stavanger

Stavanger-folk går nærmest spann av huse etter at søppeltømmingen er lagt om.