Energos ekspanderer

Mot slutten av 2004 skal Energos etter planen være i gang med leveranser av forbrenningsanlegg verd totalt én milliard kroner i Europa.