• Vålandstunet sykehjem har seks dobbeltrom, men disse benyttes bare til korte opphold for eldre som skrives ut av sykehuset. Jonas Haarr Friestad

- Hvorfor får ikke mor og far bo sammen?

Er det virkelig slik at et eldre ektepar ikke kan få dobbeltrom eller hver sitt rom på samme sykehjem?