Rådmannen i Sirdal går av

Kjell Arvid Berland, 59 år til sommeren, fratrer som rådmann i Sirdal fra årsskiftet 2012/2013.årsskifte