Sevland er mye mer populær enn Høyre

Annenhver siddis vil ha Leif Johan Sevland i ordførerstolen de neste fire årene. — En god tillitserklæring, sier Sevland.