Ofre får mer hjelp i straffesaker

Rekkefølgen i alvorlige straffesaker vil snu om etter at lovendringer i straffeprosessen trådte i kraft 1. juli.