Radiocentralen gjenoppstår

Stavanger Radiocentral gjenoppstår, mer lik originaltegningene fra 1938 enn originalen som ble revet i 2006.