Slik blir Jæren Arena

Grasmatten på Jæren Arena senkes 0,8 meter for å få trinnfri atkomst og blir landets mest tilgjengelige fotballstadion.