• Tor Inge Jøssang

Her vil Strand skvise inn en turvei