Stor tro på sentrum

Stavanger-forskeren Ib Omland ser lyst på framtiden fornæringslivet i sentrum. Han har sammenlignet bykjernen i Stavangermed Aalborg og Helsingborg.